Lain asettamat vaatimukset

Laki velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.

Lue lisää: Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Lain vaatimukset saavutettavuudelle perustuvat Eurooppalaiseen standardiin. Edellytykset ovat pääosin samat kuin kansainvälisessä WCAG 2 .1 -ohjeistossa.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 ohjeisto.

Julkisen sektorin verkkosivustojen ja sovellusten tulee täyttää saavutettavuuden edellytykset seuraavasti:

  • Uudet verkkosivustot (myös intra- ja extranet toteutukset) 23.9.2019 mennessä
  • Vanhat palvelut 23.9.2020 mennessä
  • Mobiilisovellukset 23.6.2021 mennessä.

Lisätietoja Aluehallintoviraston Digipalvelulain vaatimukset -sivulta.

Muista! Saavutettavuuteen ohjaa tai velvoittaa useampi laki Suomessa. Lisätietoja Muita lakeja.

Visuaalisuutta koskevat ohjeet ovat sellaisia, että niitä tulisi noudattaa myös kaikissa muissakin tulostettavissa esitteissä tai tiedostoina jaettavissa sisällöissä.

Saavutettavuusseloste

Lain piiriin kuuluvissa digitaalisissa palveluissa on oltava saatavilla myös saavutettavuuseloste, jossa tulee näkyä seuraavat tiedot:

  • Mitkä sisällön osat eivät täytä saavutettavuuden edellytyksiä ja syyt siihen
  • Selvitys vaihtoehdoista niiden digitaalistenpalveluiden käyttöön, jotka eivät ole saavutettavia
  • Kuinka organisaatiolle voi ilmoittaa, että sen verkkosivusto tai mobiilisovellus ei täytä asetettuja vaatimuksia
  • Tieto menettelystä, johon asiakas voi turvautua, jos hän ei ole tyytyväinen saamaansa vastaukseen (saavutettavuuden oikeussuojakeino)

Lisätietoa saavutettavuusselosteesta:

Saavutettavuusmallin saavutettavuusselosteohje

Helsingin kaupungin tavoite

Helsingin kaupungin tavoitteena on täyttää saavutettavuudelle asetetut vaatimukset. Vaatimukset perustuvat kansainväliseen ohjeistoon, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Kaupungin tavoitteena on saavuttaa ohjeiston mukainen taso AA.

Tasojen A-AAA selkeä ohjeistus:

Papunet WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeet