Helsingfors stads webbguider för utveckling

Tillsammans lyckas vi! Läs också om Helsingfors stads andra guider för utveckling, som du kan ta hjälp av för att lyckas skapa tillgängliga digitala tjänster.

Helsinki Design System

Helsinki Design System HDS erbjuder ett komponentbibliotek för planering av användargränssnitt. HDS är ett planeringssystem för öppen källkod avsett för planerare och utvecklare.

Helsinki Design System

Pelikirja

Pelikirja (på finska) stöder dig i att dra nytta av tjänsteutformning vid utvecklandet av digitala tjänster och webbsidor. Du hittar även centrala anvisningar och guider till kundorienterad utveckling.

Pelikirja

Kehmet

Kehmet är en grundmodell och rekommendation för utveckling inom Helsingfors stad (på finska).

Kehittämismenetelmät (Utvecklingsmetoder)

Handbok för visuell identitet

Brand.hel.fi samlar stadens handbok för visuell identitet och presenterar varumärkesstrategin.

Handbok för visuell identitet