Friskrivningsklausul

Helsingin kaupunki har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå skulle stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss detta. Vänligen ange var på webbplatsen du läste informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Vänligen skicka ditt svar via e-post till: if.leh@imein.anneh.

Svar och förfrågningar om integritet som skickas via e-post eller via ett webbformulär behandlas på samma sätt som brev. Detta innebär att du kan förvänta dig ett svar från oss senast inom en månad. Vid komplicerade förfrågningar meddelar vi dig inom en månad om vi behöver högst tre månader.

Våra anställda ska göra allt de kan för att garantera att vår webbplats är tillgänglig och för att kontinuerligt förbättra den. Även för personer som använder särskild programvara på grund av ett funktionshinder.

Den här webbplatsen är därför byggd enligt riktlinjerna för WCAG 2.1 nivå AA. Dessa riktlinjer är internationellt erkända överenskommelser om tillgänglighet, hållbarhet, utbytbarhet och sökbarhet för webbplatser.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats tillhör Helsingin kaupunki.

Innehållet på denna webbplats är tillgängligt under en Creative Commons Attribution-Share Alike-licens, om inget annat anges.

Om du har några frågor eller problem med webbplatsens tillgänglighet, tveka inte att kontakta oss.