Ylläpito ja julkaisun jälkeinen kehitys

Moduuli 7

  • Saavutettavuus tulee huomioida suunnitellusti myös julkaisun jälkeen, kun palveluun tuotetaan sisältöä tai sitä kehitetään edelleen.
  • Minkälaista hyötyä testaustyökalauista voidaan saada palvelun saavutettavuuden seurannassa ja ylläpidossa?
  • Mitä tulee huomioida, kun olemassa olevaa palvelua päätetään laajentaa, uudistaa tai muuten kehittää?

Moduulin sisältö laajenee ja kehittyy maaliskuun 2021 aikana. Sekä palvelun määrittelyyn että ylläpitoon tuodaan työvälineeksi W3C:n kehittämä ARRM (Accessibility Roles and Responsibilities Mapping) -malli, joka auttaa palvelun kehittäjiä ja ylläpitäjiä osoittamaan saavutettavuuteen liittyvät vastuut eri ammattilaisille (eli rooleille) ongelmien luonteen mukaan jaoteltuna.

ARRM sisältää myös korjausten tekoon liittyvän tarkistuslistan, joka voi olla hyvä apu etenkin ylläpidossa, jos palveluun syntyy saavutettavuuspuutteita. Lista on vain ohjeistava, joten sen yhtäläisyyksistä ja eroista Suomessa voimassa olevan lainsäädännön ja WCAG-kriteeristön kanssa kerrotaan tarkemmin, kun tätä moduulia päivitetään.

https://www.w3.org/WAI/EO/wiki/ARRM_Project_-_Accessibility_Roles_and_Responsibilities_Mapping


Hyviä käytäntöjä palvelun määrittelyyn liittyen


Alkuperäinen versio: Tero Pesonen / Siteimprove
Luotu 3.4.2021