Saavutettavuus sisällöntuotannossa

Mitkä asiat ovat tärkeitä saavutettavan sisällön kannalta?

Seuraavat asiat ovat tärkeitä saavutettavan sisällön kannalta. Sisällöntuotannossa tulee käyttää tarjolla olevia valmiita malleja ja käytössä olevia tyylejä.

Sisällön loogisuus ja ymmärrettävyys

 • esitä sisältö ymmärrettävässä ja loogisessa järjestyksessä
 • käytä selkeää ja lukijan kannalta ymmärrettävää kieltä
 • pyri välttämään kapulakieltä ja hallinnon omia termejä, jos niille on yleisesti ymmärretyt vastineet
 • ilmaise yksi asia yhdessä virkkeessä
 • käytä esimerkkejä ja aihetta selkeyttäviä ilmaisuja
 • anna kaikki asiaa koskeva tieto mahdollisimman kattavasti samalla sivulla
 • vältä viittauksia muihin sivuihin jos voit kertoa saman asian sisällössä
 • vältä mahdollisuuksien mukaan liitetiedostojen käyttöä

Teksti

 • älä määrittele itse tekstin väriä tai muita ominaisuuksia, vaikka julkaisujärjestelmä sellaisen mahdollistaisi
 • tee kaikki ulkoasuun liittyvät muotoilut käyttäen valmiiksi määriteltyjä tyylejä (teknisesti toteutettu CSS-tyyleillä)
 • älä käytä suuraakkosia (versaali) tekstissä
 • vältä tekstin muotoilussa lihavointia ja kursivointia
 • älä luo itse ”otsikoita” muuttamalla kirjasinkokoa tai muita tyylejä. Käytä aina valittavissa olevia otsikkotyylejä

Otsikot

 • käytä tekstissä riittävästi väliotsikoita
 • valitse otsikon taso otsikkohierarkian mukaan
 • käytä vain otsikkotasoja H2–H6, otsikkotaso H1 on varattu sivun pääotsikolle, jonka pitäisi muodostua automaattisesti sivun nimestä
 • älä hyppää otsikkotasojen yli. H2 otsikon alaotsikon on oltava H3 jne.
 • varmista, että otsikon teksti vastaa sen otsikoiman kappaleen sisältöä ja tarkoitusta

Linkit

 • varmista, että linkin teksti kuvaa selkeästi linkin kohdetta ja tarkoitusta

Kuvat

 • lisää kuviin vaihtoehtoinen teksti (alt-teksti) – alt-tekstin tulee kertoa kuvan sisältö
 • älä käytä sanaa kuva, kuva esittää tms.
 • älä pelkästään luettele ”avainsanoja”
 • alt-teksti voi olla noin 200 merkkiä pitkä ymmärrettävä lause
 • päätä alt-teksti pisteeseen
 • jos kuva on infografiikka tms. joka sisältää paljon informaatiota, kerro graafin sisältö sivun muussa tekstisisällössä ja mainitse siitä alt-tekstissä
 • koristelutarkoituksessa lisätyissä kuvakkeissa tms. jätä alt-teksti tyhjäksi
 • älä käytä kuvaan upotettua tekstiä. Kaiken tekstin tulee olla sivun sisällössä luettavana tekstinä – ei kuvassa