Työkaluja saavutettavuuden tarkistamiseen

Sivulla ilmaisia saavutettavuuden työkaluja ja avustavia ohjelmia.

Saavutettavuuden tarkistamiseen on tarjolla runsaasti hyviä ilmaisia selainten ominaisuuksia ja selaimiin asennettavia lisäosia. Tarkistustyökalujen maksullisilla versioilla saadaan enemmän ominaisuuksia tarkastuksiin. Kaikki tällä sivulla listatut työkalut ja avustavat ohjelmat ovat ilmaisia, mutta osa vaatii rekisteröitymisen.

Sivustojen saavutettavuutta voidaan arvioida suorittamalla sivuille ohjelmallinen tarkistus käyttämällä joko ulkoista palvelua tai selaimeen sisäänrakennettua tai asennettua tarkistustyökalua. Ohjelmalliset tarkistustyökalut eivät kuitenkaan kykene päättelemään oikein kaikkia seikkoja, joten tulkinnanvaraiset ilmoitukset on varmistettava manuaalitarkistuksella. Sisällöntuottajien suorittamalle saavutettavuustestaukselle on edellytyksenä, että heillä on käytössään tarkoituksenmukaiset sovellukset.

Muita hyödyllisiä apuvälineitä

Toimintoesteiden simulointi

Usein on hyvä saada mielikuva siitä, miten jokin toimintoeste vaikuttaa siihen, miten henkilö havaitsee sivun sisällön. Tähän tarkoitukseen
on olemassa useita erilaisia simulaattoreita, joiden avulla voidaan tarkastella miten näköaistin vajavuudet vaikuttavat sisällön hahmottamiseen.

Tällainen on esimerkiksi NoCoffee-lisäosa, jonka avulla voi havainnollistaa monia näköaistin ongelmia.

Kuvien käytön ja merkityksen tarkistaminen

Kuvat ovat usein merkittävässä roolissa sivujen sisällössä. Hyvä ja helppo tapa tarkastaa kuvien alt-tekstit ja sivun toimivuus ilman kuvia, on käyttää Images ON/OFF lisäosaa. Lisäosaa käyttäen voi napin painalluksella poistaa kaikki kuvat näkyvistä, jolloin selain näyttää sivun ilman kuvia ja kuvien paikalla niihin lisätyn alt-tekstin.

Verkkosivustoja tarkistuksen avuksi

Verkkosivujen saavutettavuuden tarkistamiseen on tarjolla palveluita verkossa. Osa tarkistussivustoista tarjoaa maksullista auditointia ja osa tarkistaa sivun samoin kuin edellä mainitut selainten tarkistustyökalut. Selaimeen asennetut tarkistustyökalut ovat helpoimmat käyttää ja aina julkaisijan saatavilla.

Saavutettavuutta tarkistavia sivuja on mm.:

Siteimproven sivun suorittama tarkastus antaa vain listauksen mahdollisista virheistä, mutta ei kerro missä kyseinen virhe sijaitsee, eikä se anna tarkempaa tietoa sivun tekniikasta. Tällainen testitulos ei ole loppukäyttäjän kannalta hyödyllinen. Sen sijaan Siteimproven selainlaajennos toimii hyvin ja on suositeltava käyttää.

Lisäksi sivuston saavutettavuuden tarkistamiseen on tarjolla ns. yhden asian sivuja. Tällaisia ovat esimerkiksi värien kontrastin tarkistussivut. Tällaisia ovat mm.: