Helsingin saavutettavuusmalli

Saavutettavuusmalli on Helsingin kaupungin kehittämä kokoelma menetelmiä ja ohjeita, joiden avulla pyritään tuottamaan saavutettavia, helppokäyttöisiä ja sitä kautta tehokkaita palveluja.

Kuva: Jussi Hellsten

Tutustu Helsingin saavutettavuusmalliin, josta saat apua ja tukea omaan kehittämistyöhösi. Luodaan yhdessä upeita ja saavutettavia palvelukokemuksia! Ohjelmistokehittäjien osuus on vain englanniksi.

Saavutettavuusmallin tarkoitus ja tavoitteet

 • Saavutettavuusmallin tarkoitus on:

  Tarjota tukea ja apuja saavutettavuuden toteuttamiseen palvelun kehityksestä, julkaisuun saakka.

  Tukea sinua, kun haluat huomioida saavutettavuuden palvelun elinkaaren eri vaiheissa.

  Tarjota työkaluja ja menetelmiä, joilla varmistat käytännön työssä saavutettavuuden toteutumisen.

  Auttaa sinua varmistamaan saavutettavuuslain vaatimusten mukaisten palveluiden kehittämisen.

 • Saavutettavuusmallin tavoitteena on:

  Parantaa kykyämme tuottaa tehokkaasti palveluja, jotka toimivat mahdollisimman hyvin kaikille kaupunkilaisille: Meidän palvelumme sopivat kaikille!

  Yhdenmukaistaa osaamistamme: Huolehdimme saavutettavuudesta yhdessä!

  Vähentää riippuvuuttamme yksittäisistä toimittajista: Me osaamme!

Digitaalinen saavutettavuus hyödyttää kaikkia

Mitä saavutettavampi palvelu on, sitä helppokäyttöisempi se on aivan kaikille. Saavutettavuus ja käytettävyys liittyvät aina suoraan toisiinsa. Huomioimalla erikoisryhmät parannat kaikkien käyttökokemusta.

Muista, että paras saavutettavuus ja käytettävyys syntyvät vain, kun palvelu luodaan jo lähtökohtaisesti saavutettavaksi. Saavutettavuuden lisääminen palveluun jälkikäteen tai prosessin lopuksi harvoin onnistuu.

Helsingin kaupungin intrasivu (vain Helsingin kaupungin työntekijöille).