Helsingfors tillgänglighetsmodell

Tillgänglighetsmodellen är en samling metoder och anvisningar utvecklade av Helsingfors stad, med vilka man strävar efter att producera tillgängliga, lättanvända och därigenom effektiva tjänster.

Bild: Jussi Hellsten

Läs mer om Helsingfors tillgänglighetsmodell som hjälper och stöder dig i ditt eget utvecklingsarbete. Låt oss tillsammans skapa fantastiska och tillgängliga serviceupplevelser! För närvarande finns textavsnittet för mjukvaruutvecklare endast på engelska.

Syftet och målet med tillgänglighetsmodellen

 • Syftet med tillgänglighetsmodellen:

  Erbjuda stöd för och hjälp med att förverkliga tjänsternas tillgänglighet från utveckling till publicering.

  Stöda dig när du vill beakta tillgänglighet i olika skeden av tjänsternas livscykel.

  Erbjuda verktyg och metoder för att säkerställa att tillgängligheten förverkligas i det praktiska arbetet.

  Hjälpa dig säkerställa att tjänsterna utvecklas i enlighet med kraven i tillgänglighetslagen.

 • Målet med tillgänglighetsmodellen:

  Förbättra vår förmåga att effektivt producera tjänster som fungerar på det bästa möjliga sättet för alla stadsbor: Våra tjänster passar alla!

  Förenhetliga våra kompetenser: Vi tar hand om tillgängligheten tillsammans!

  Göra oss mindre beroende av enskilda leverantörer: Vi kan!

Bild: Jussi Hellsten

Digital tillgänglighet gynnar alla

Ju mer tillgänglig en tjänst är, desto mer användarvänlig är den för alla. Tillgänglighet och användbarhet är alltid kopplade till varandra. Genom att beakta särskilda grupper förbättrar du användarupplevelserna för alla.

Kom ihåg att den bästa tillgängligheten och användbarheten skapas när tjänsterna görs tillgängliga redan från början. Man lyckas sällan med att öka tillgängligheten i en tjänst i efterhand eller i slutet av processen.

Helsingfors stads intranät endast för Helsingfors stads anställda).