Tillgänglighet i innehållsproduktion

Vilka saker är viktiga för innehållets tillgänglighet?

Följande saker är viktiga för innehållets tillgänglighet. Vid innehållsproduktion ska man använda de färdiga modeller som erbjuds och de format som används.

Innehållets logik och begriplighet

 • Presentera innehållet i en begriplig och logisk ordning.
 • Använd ett tydligt språk som är begripligt för läsaren.
 • Sträva efter att undvika fikonspråk och förvaltningens egna termer, om det finns allmänt begripliga alternativ för dem.
 • Uttryck en sak i en mening.
 • Använd exempel och uttryck som förtydligar ämnet.
 • Ge all information om ämnet på ett så omfattande sätt som möjligt på samma sida.
 • Undvik hänvisningar till andra sidor om du kan berätta samma sak i innehållet.
 • Undvik användningen av bilagor i mån av möjlighet.

Text

 • Definiera inte själv textens färg eller andra egenskaper, även om det är möjligt i publiceringssystemet.
 • Utför all utformning med hjälp av färdigdefinierade format (tekniskt genomförd med CSS-format).
 • Använd inte stora bokstäver (versaler) i texten.
 • Undvik att använda fetstil och kursivering i texten.
 • Skapa inte ”rubriker” själv genom att ändra teckenstorlek eller andra stilar. Använd alltid valbara rubrikformat.

Rubriker

 • Använd tillräckligt med mellanrubriker i texten.
 • Välj rubriknivå enligt rubrikhierarkin.
 • Använd endast rubriknivåerna H2–H6, rubriknivå H1 är reserverad för sidans huvudrubrik som borde skapas automatiskt av sidans namn.
 • Hoppa inte över rubriknivåer. Underrubriken för en H2-rubrik ska vara på nivån H3 och så vidare.
 • Säkerställ att rubriktexten motsvarar innehållet och syftet i det stycke som den rubricerar.

Länkar

 • Säkerställ att länktexten tydligt beskriver länkens objekt och syfte.

Bilder

 • Lägg till alternativ text (alt-text) för bilder – alt-texten ska berätta vad bilden innehåller.
 • Använd inte ordet ”bild”, ”bilden föreställer” eller dylikt.
 • Räkna inte bara upp nyckelord.
 • Alt-texten kan vara en cirka 200 tecken lång begriplig mening.
 • Avsluta alt-texten med punkt.
 • Om bilden består av infografik eller dylikt, som innehåller mycket information, ska du beskriva grafens innehåll i sidans övriga textinnehåll och nämna det i alt-texten.
 • Lämna alt-texten tom för ikoner eller dylikt som lagts till i dekorationssyfte.
 • Använd inte inbäddad text i bilder. All text ska finnas som läsbar text i sidans innehåll, inte i bilden.