Anvisningar om tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande och hur man upprättar den.

Vad är ett tillgänglighetsutlåtande?

Tillgänglighetsutlåtandet berättar för utomstående hur väl webbplatsen i fråga uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet fastställer alltså i sig ingen målnivå för tillgängligheten, utan beskriver bara hur och till vilka delar tillgängligheten uppfylls på webbplatsen. Utlåtandet ska även redogöra varför och till vilka delar målen inte uppfylls, liksom var man hittar informationen i tillgängligt format.

Innan du utarbetar ett tillgänglighetsutlåtande ska webbplatsens tillgänglighet granskas (antingen genom självvärdering eller auditering av en utomstående expert). Resultaten av dessa utvärderingar anges i utlåtandet.

Målnivån för tillgänglighet fastställs i 7 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. I de referensuppgifter som Europeiska kommissionen publicerat nämns nivån AA som en standard som ska tillämpas i tillgänglighetsinstruktioner för webbinnehåll (WCAG) givna av sammanslutningen W3C.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster på webbplatsen Finlex (Kommissionens delgivning: celex-nummer 52016PC0484).

Webbinarium om tillgänglighetsutlåtande (på finska)