Fysiska och motoriska begränsningar

Fysiska och motoriska begränsningar

Användaren kan ha en medfödd eller senare uppkommen bestående eller tillfällig skada som begränsar datoranvändning. Begränsningen kan bero på en sjukdom, en olycka eller exempelvis hög ålder. Fysiska begränsningar gör det svårare att använda datorer, men hindrar det inte helt och hållet. När det är som allvarligast behöver man avancerade tekniska hjälpmedel. En fysisk begränsning kan göra användarens handlingar avsevärt långsammare och då är svåra funktioner eller skeden som upplevs onödiga i innehållssökningen särskilt frustrerande.

Det finns ett mycket omfattande spektrum av fysiska och motoriska begränsningar. I begränsningarna ingår till exempel darrningar, ofrivilliga rörelser, begränsade rörelsebanor, oförmåga att genomföra uppgifter som kräver noggrannhet, eller en förlorad extremitet. Ofta kan man inte använda webbplatsen med en markör såsom en mus eller så rör man markören med tangenter eller andra redskap. När webbplatsen kan användas med tangentbordet såsom för personer med synnedsättning, är den även enklare att använda för dem som har motoriska svårigheter.

Suunnittelussa tulee huomioida, että toiminnot eivät edellytä suurta tarkkuutta. Tämä tarkoittaa riittävän suurten ja selkeiden elementtien käyttämistä, riittävän suurta tyhjää tilaa elementtien erottamiseksi toisistaan ja elementtien järjestyksen hyvää suunnittelua.

Kontrollera åtminstone följande:

– Elementen som användaren kan välja är tydligt urskiljbara.
– Elementen som användaren kan välja är tillräckligt stora.
– Element, länkar, navigeringslänkar eller formulärelement är inte placerade för nära varandra.
– Början av sidans huvudinnehåll (huvudrubrik och ingress) är placerad tillräckligt högt för att man ska kunna se den utan att behöva bläddra sidans innehåll.
– Alla funktioner på sidan kan användas med tangentbord utan mus.
– Pekskärmsfunktionen har beaktats i planeringen och elementen är tillräckligt stora för att kunna väljas med fingrarna.
– Begränsa inte genomförandet av funktionerna med tidsbegränsningar eller säkerställ att tiden är tillräckligt lång.

Illustrerande bild, texterna på bilden endast på finska.