Fyysiset ja motoriset rajoitteet

Käyttäjien avustaminen

Käyttäjällä voi olla synnynnäinen tai myöhemmin syntynyt pysyvä tai tilapäinen vamma, joka rajoittaa tietokoneen käyttöä. Rajoite voi olla seuraus sairaudesta, tapaturmasta tai vaikkapa korkeasta iästä. Fyysiset rajoitteet hankaloittavat tietokoneen käyttöä, mutta eivät kokonaan estä sitä. Vakavimmillaan käyttöön tarvitaan edistyneitä teknisiä apuvälineitä. Fyysinen rajoite voi hidastaa käyttäjän toimintaa merkittävästi, jolloin hankalat toiminnot tai turhaksi koetut vaiheet sisällön hakemisessa ovat erityisen turhauttavia.

Fyysisten ja motoristen rajoitteiden kirjo on erityisen laaja . Rajoitteisiin kuuluvat esimerkiksi vapina, tahattomat liikkeet, vajaat liikeradat, kyvyttömyys tarkkuutta vaativiin tehtäviin tai vaikkapa puuttuvat raajat. Monesti sivuston käyttö ei ole mahdollista hiiren kaltaisen kohdistimen avulla tai osoittimen liikuttaminen tapahtuu näppäimillä tai muulla välineellä. Kun sivusto on käytettävissä näppäimistöllä kuten sokeilla, on se helpommin myös motorisista häiriöistä kärsivien käytettävissä.

Suunnittelussa tulee huomioida, että toiminnot eivät edellytä suurta tarkkuutta. Tämä tarkoittaa riittävän suurten ja selkeiden elementtien käyttämistä, riittävän suurta tyhjää tilaa elementtien erottamiseksi toisistaan ja elementtien järjestyksen hyvää suunnittelua.

Tarkista ainakin nämä:

– Käyttäjän valittavissa olevat elementit ovat selkeästi erottuvia.
– Käyttäjän valittavissa olevat elementit ovat riittävän suuria.
– Ettei elementtejä, linkkejä, navigaation linkkejä tai lomake-elementtejä ole sijoitettu liian lähelle toisiaan.
– Sivun pääsisällön alku (pääotsikko ja ingressi) on sijoitettu riittävän ylös, jotta se voidaan nähdä vierittämättä sivun sisältöä.
– Sivun kaikkia toimintoja on mahdollista käyttää näppäimistöllä ilman hiirtä.
– Kosketusnäytön toiminta on huomioitu suunnittelussa ja elementit ovat riittävän kokoisia sormella valittaviksi.
– Älä rajoita toimintojen suorittamista aikarajoituksella tai varmista, että aika on riittävän pitkä.