Moduuli 5, Saavutettavuuden käyttäjätestaus

Moduuli 5

  • Miten palvelun saavutettavuutta voidaan arvioida ja parantaa erityiskäyttäjillä tehtävän käyttäjätestauksen avulla?
  • Mitä käytännön eroja ja huomioita erityiskäyttäjillä toteutettavaan testaukseen liittyy?
  • Kaupunginlaajuisten, yhdenmukaisten testauskäytäntöjen soveltaminen?

Ota haltuun muutama tärkeä käyttäjätestauksessa huomioitava asia:

Ota mukaan testaajiksi eritaitoisia sähköisten palvelujen käyttäjiä.

Käytä hyväksi havaittuja testauskäytäntöjä:

  1. Suunnittele testi huolellisesti
  2. Toteuta testi suunnitelman mukaan
  3. Analysoi tulokset saavutettavuuden asiantuntijan kanssa. Tulosten analysoijalta vaaditaan kykyä erottaa erityiskäyttäjän henkilökohtaisten rajoitteiden, kuten apuvälinekäyttötaidon ja kognitiivisten taitojen vaikutus testin tulokseen.
  4. Dokumentoi testaus tarkasti

Lue myös asiakaslähtöisestä kehittämisestä Pelikirjassa


Vaativan käyttäjätestauksen case

Saavutettavuuden käyttäjätestausta kehitettiin kevään 2021 aikana erillisessä pilottiprojektissa, joka tehtiin yhdessä Helsingin kaupungin ja Siteimproven kanssa. Pilotin tavoitteena oli selvittää, mitä vaativassa erityiskäyttäjätestauksessa tulisi huomioida, jotta se tukee palvelujen kehittäjiä ja kehitysprosessia tehokkaimmin. Käyttäjätestausmoduulin aineisto luotiin pilotin tulosten pohjalta ja dokumentoitiin.

Case vaativa erityiskäyttäjätestaus: Tutustu pilotissa syntyneeseen aineistoon


Alkuperäinen versio: Tero Pesonen
Luotu: 3.4.2021