Tekstivastine eli alt-teksti

Vaihtoehtoisen tekstin eli ALT-tekstin avulla kerrotaan kuvan sisältämä tieto niille henkilöille, jotka eivät jostain syystä näe itse kuvaa.

Näin kirjoitat alt-tekstin eli tekstivastineen kuviolle tai kuvalle

Tekstivastine tai vaihtoehtoinen teksti ei ole kuvateksti tai kuvan otsikko

Saavutettavuusdirektiivin vaatimuksissa edellytetään, että kaikelle ei-tekstuaaliselle verkkosisällölle tarjotaan tekstivastineet. Toisin sanoen kuvien sisältämä tieto pitää verkossa esittää myös tekstinä.

Vaihtoehtoisen tekstin avulla kerrotaan kuvan sisältämä tieto niille henkilöille, jotka eivät jostain syystä näe itse kuvaa. Jos alt-teksti puuttuu, ruudunlukuohjelma lukee yleensä kuvan tiedoston nimen. Tämä on yleensä vain häiritsevää ruudunlukuohjelman käyttäjälle.

Alt-tekstin ei tule vastata kysymykseen “mitä kuvassa on?” vaan “mitä kuvasta pitäisi ymmärtää?”  

Vaihtoehtoisen tekstin voi jättää tyhjäksi vain muutamassa tapauksessa:

  • Kyseessä on koristekuva.
  • Kuvan sisältö on kuvailtu muuten tyhjentävästi ympäröivässä tekstissä. Tässä kannattaa kuitenkin muistaa, että joskus myös näkövammaisen käyttäjän voi olla tarpeellista saada kuva vaikkapa tallennettua omalle koneelleen ja lähetettyä se sähköpostilla eteenpäin. Jos alt-teksti on tyhjä, ruudunlukuohjelman käyttäjä ei löydä kuvaa verkkosivulta lainkaan.
  • Näkyvä kuvateksti on sama kuin alt-teksti olisi.

Miten vaihtoehtoinen teksti laaditaan?

  • Älä keskity kuvailemaan sitä, mitä kuvassa näkyy, vaan pohdi mikä kuvan tarkoitus.
  • Kirjoita vaihtoehtoiseen tekstiin kuvasta oleelliset asiat. 
  • Käytä lyhyitä virkkeitä ja selkeää kieltä. 
  • Käytä tekstin lopussa pistettä.

Esimerkkejä

Tilastokuvio

Jos sisältö on kerrottu verkkosivun tekstissä, alt-tekstissä voi mainita lyhyesti tilastokuvion aiheen ja että kuvan sisältö löytyy tekstinä sivulta.

Tilastokuvio: 80 % Alppiharjussa ja Kalliossa asuvista oli nähnyt pahoinpitelyn tai tappelun monta kertaa ja kerran tai pari vuonna 2018. Östersundomissa ja Tuomarinkylässä pahoinpitelyn tai tappelun oli nähnyt joka kymmenes.

Kuvassa vertaillaan Helsingin alueiden pahoinpitely- ja tappelutilastoja. Kuvan sisältö löytyy tekstistä.
Nähnyt pahoinpitelyn tai tappelun omalla asuinalueella 12 kuukauden aikana, kaikki 15–79-vuotiaat vastaajat 2018 (N=4 090), %

Kartta

Aivan kuten tilastokuvioille, myös dataa sisältäville kartoille tulee tehdä tekstivastineet.

Kartta: Väkiluvun kasvun ennustetaan vuosina 2019–2035 olevan suurinta Kalasatamassa, Pasilassa, Laajasalossa, Jätkäsaaressa, Vuosaaressa ja Malmilla. Kasvu on enimmillään
16 
600 asukasta. Kantakaupungissa on alueita, joissa väestö vähenee.

Karttakuvan informaatio esitetty tekstissä.

Vuokaavio

Esimerkki vuokaavion tekstivastineesta, jos sisältö ei ole kerrottu tekstinä sivulla. Koko tekstisisältö pitää kirjoittaa alt-tekstinä.

Vuokaavio: Pedagogista ennakointia ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Laadukas perusopetus: Kaikille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea silloin tällöin. Yleinen tuki: Kehitetään tietoisesti opetusta ja toimintakulttuuria. Yhteenveto: tehdään asiat toisin.

Tekstissä mainittu vuokaavio kuvana.

Verkkosivujen kuvalinkit

Muistetaan myös laittaa alt-tekstit verkkosivujen kuvalinkeille. Esimerkiksi vaikka logolinkki, jonka tarkoituksena on tuoda palvelun etusivulle. Tällöin alt-tekstiksi ei laiteta ”Logo”, vaan siihen pitää laittaa esimerkiksi ”Siirry etusivulle”. Eli linkeissä oleellinen tieto on se, mihin se johtaa.