Saavutettavuus palvelukehityksessä

Saavutettavuus palvelukehityksessä on moduulipohjainen ohjeisto niille, jotka luovat digitaalisia palveluja. Malli rakentuu osioista eli moduuleista, joihin sisältyy työkaluja ja menetelmiä.

Saavutettavuusvaatimusten täyttäminen ei ole teknisestä näkökulmasta vaikeaa. Edellytyksenä kuitenkin on, että vaatimukset osataan huomioida jo palvelun kehitysvaiheessa ja että suunnittelijat ja koodaajat tuntevat vaatimuksista ratkaisutavat. 

Parhaimmillaan saavutettavuudesta tulee voimavara palvelukehitykseen, kun se selkeyttää verkkopalveluilta vaadittavia ominaisuuksia.

Ohjelmistokehittäjien osuus on vain englanniksi.

Moduuleissa olevat työkalut ja menetelmät huomioivat, mikä on saavutettavuuden huomioimisessa henkilön rooli ja vastuu kehitettäessä uutta palvelua.

Myös asiantuntijoiden apua kannattaa hyödyntää. Saavutettavuuspalvelun avulla varmistetaan, että digitaalinen saavutettavuus huomioidaan palveluiden ja sisällöntuotannon kaikissa vaiheissa, aina kehityksestä julkaisuun saakka.

Helsingin kaupungin saavutettavuuspalvelut (vain Helsingin kaupungin työntekijät).