Tillgänglighet i serviceutveckling

Tillgänglighet inom serviceutveckling är en samling anvisningar i moduler för dem som skapar digitala tjänster. Modellen bygger på delar, moduler, som innehåller verktyg och metoder.

Ur ett tekniskt perspektiv är det inte svårt att uppnå tillgänglighetskraven. Det förutsätts ändå att man kan beakta kraven redan då tjänsten håller på att utvecklas och att planerarna och kodarna känner till de nya lösningarna som följer på kraven. 

I bästa fall kan tillgängligheten bli en resurs i serviceutvecklingen då den förtydligar de egenskaper som krävs av webbtjänsterna.

För närvarande finns textavsnittet för mjukvaruutvecklare endast på engelska.

Verktygen och metoderna i modulerna beaktar vad som är personens roll och ansvar i beaktandet av tillgänglighet när man utvecklar en ny tjänst.

Det lönar sig också att ta hjälp av experter. Med hjälp av tillgänglighetstjänsten säkerställer man att digital tillgänglighet beaktas i tjänsternas och innehållsproduktionens alla skeden, ända från utveckling till publicering.

Helsingfors stads tillgänglighetstjänster (endast för Helsingfors stads anställda).