Tillgänglighet i upphandlingar

I upphandlingen av alla digitala tjänster ska myndigheterna beakta de föreskrifter som gäller tillgänglighet i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Helsingfors stads handbok för upphandlingar (endast för Helsingfors stads anställda).

Nedan följer mer information om hur man bör beakta tillgänglighet vid planeringen av upphandlingar.

Bekanta dig mer ingående med anvisningarna, vad du bör beakta vid upphandling, konkurrensutsättning och genomförande av tjänster avseende tillgänglighet (på finska):

Läs mer och använd dig av exemplet på upphandling av en digital tjänst.