Tillgänglighet i upphandlingar

I upphandlingen av alla digitala tjänster ska myndigheterna beakta de föreskrifter som gäller tillgänglighet i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Bekanta dig på denna sida med närmare anvisningar om vad som bör beaktas vid upphandling, konkurrensutsättning och genomförande av tjänster i fråga om tillgänglighet.

Anvisningar