Kognitiv tillgänglighet

Kognitiv tillgänglighet betyder begriplighet och tydligt språk. På den här sidan finns information om ämnet och hur det lönar sig att beakta begripligt språk i innehållsproduktion.

Var och en har rätt få information med sin egen kommunikationssätt och informationens tillgänglighet är en viktig del av tjänsternas utveckling!

Projektet Selkeästi meille har samlat tips och anvisningar om kognitiv tillgänglighet för oss alla (på finska).

Kognitiivinen saavutettavuus (Kognitiv tillgänglighet)

På webbplatsen helsinginseutu.fi finns information på klarspråk om städernas tjänster inom huvudstadsregionen.

Lättläst

Papunet har samlat ihop en snabbguide på finska om kognitiv tillgänglighet.

Pikaopas kognitiiviseen saavutettavuuteen (Snabbguide om kognitiv tillgänglighet)
Bild: Jussi Hellsten

I Työkalupakki finns anvisningar och modeller på finska för att främja, skapa och koordinera tillgängligt språk.

Saavutettavan kielen työkalupakki (Verktygslåda för tillgängligt språk)
Bild: Katja Tahja

Selkokeskus har samlat allmänna anvisningar för att skriva på klarspråk.

Näin kirjoitat selkokieltä (Så här skriver du klarspråk)

Tillgänglighetsmodellens anvisningar för beaktande av användare med språkliga och kognitiva begränsningar.

Språkliga och kognitiva begränsningar