Självstudier

Studera självständigt med undervisningsvideor.

Välkommen att lära dig!

På den här sidan lägger vi upp utbildningsvideor och material om tillgänglighet.

RFV Tillgänglighet: En kort animation om tillgänglighet (på finska)

RFV Tillgänglighet: De vanligaste tillgänglighetsproblemen i digitala tjänster ur synskadade användares perspektiv (på finska)

Helsingfors stads utbildningar i Onni och Oppiva (endast för Helsingfors stads anställda). Du hittar utbildningar med sökordet ”tillgänglighet”.

Fördjupa dina kunskaper med hjälp av material och utbildningar som presenteras nedan.

Bild: Katja Tahja

Regionförvaltningsverket

I videorna presenteras WCAG:s centrala tillgänglighetskrav och hur man kan uppfylla dem.

Instruktionsfilmer om WCAG-kriterierna

eOppiva

Du får en helhetsbild av varför digital tillgänglighet är viktigt och vilka tillgänglighetskrav lagen om digitala tjänster innehåller.

Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster
Bild: Katja Tahja

eOppiva

Du känner igen språkets karaktär inom förvaltningsarbetet och de offentliga tjänsterna. Du får vägledning i hur du kan utveckla arbetet med hjälp av språkbruket. Du kan rikta utvecklingsarbetet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du behärskar grunderna som krävs för språkbruk.

Hyvä virkakieli – Toimiva hallinto on kielestä kiinni (på finska, Bra myndighetsspråk – En fungerande förvaltning beror på språket)