Helsingfors stads tillgänglighetsguide för sociala medier

Den här guiden är också tillgänglig i PDF-format:

Helsingfors stad vill kommunicera på ett tillgängligt sätt, det vill säga på ett sådant sätt att det är lätt för alla att ta del av våra webbinnehåll och -tjänster. Vi observerar även tillgänglighet i kommunikation på sociala medier. Här använder vi oss av de inställningar och funktioner som sociala mediekanaler erbjuder, såsom alternativ text för bilder som hjälpmedel för användare med synnedsättning läser och som på så sätt förbättrar innehållens tillgänglighet. När vi publicerar bild- eller videomaterial lägger vi alltså alltid till denna alternativa text, alt-text, eller undertexter till materialen. Om det finns text i bilden, ska den även nämnas i denna alt-text. I denna guide får du praktiska tips på hur du kan lägga till alternativ text.

Beakta följande:

●  Publicering av sociala medier är inte ett sätt att kringgå kraven på tillgänglighet.

●  Direktsändningar behöver inte textas. Om videon sparas i fler än 14 dygn, ska den ha undertexter. I praktiken kan man till exempel i Facebook skapa undertexter direkt i direktsändningens fil i efterhand. Vi rekommenderar inte att ta bort videor, eftersom dessa videor då inte syns i webbsidans täckning och du förlorar data.

●  Inom Helsingfors stadskoncern använder man nuförtiden i vissa fall enbart Facebook-evenemang för att kommunicera om evenemang. Detta är inte en tillgänglig lösning, eftersom det kräver att man har ett Facebook-konto. Att endast använda Facebook för att dela information och meddela om evenemang uppfyller alltså inte stadens skyldighet till jämlik informationsspridning. Således bör all information alltid även vara tillgänglig på våra webbsidor.

●  Om en video inte innehåller anvisningar för offentliga tjänster eller motsvarande betydelsefull information som inte kan fås annanstans, eller om det är fråga om en ”skojvideo”, lägger man till en beskrivande identifikationsuppgift i rubriken eller undertexten, där det i praktiken exempelvis kan stå att det är en ”skojvideo”. På så sätt framgår innehållet i videon på ett tillgängligt sätt. Allt behöver alltså inte textas ord för ord.

● Beakta tillgänglighetskraven redan när du planerar videoproduktionen! Till exempel lönar det sig att i mån av möjlighet planera dialogen så att den ger tillräckligt med information även om väsentligt visuellt innehåll, eftersom du då inte behöver lägga till en separat ljudbeskrivning eller syntolkning i efterhand. Om man använder en utomstående samarbetspartner i produktionen, lönar det sig också att genast i början reda ut möjligheten till undertexter.

● I praktiken kan man texta videon antingen genom att bädda in texten direkt i videofilen eller alternativt använda sig av sociala mediekanalernas verktyg för undertexter. Nedan följer anvisningar för olika kanaler.

Tillgänglighet på Facebook

Alternativ text, alt-text

Facebook har ett eget tillgänglighetsteam, som utvecklar Facebooks tillgänglighetsegenskaper. På Facebooks webbsida för tillgänglighetsanvisningar finns någorlunda tydliga anvisningar på svenska för hur man enkelt kan lägga till alternativa beskrivningar till bildinlägg på Facebook.

Här följer anvisningar i korthet:

– Välj punkten Skapa inlägg och sedan Foto eller video. Sök upp bilden du vill publicera på din dator och för musmarkören på bilden.
– Välj Redigera på bilden (ikon med pensel).
– Välj Alternativ text i vänstra kanten (ikon med förstoringsglas).
– Om det redan finns en automatiskt skapad beskrivning i fältet för alternativ text, kan du skriva en egen beskrivning istället för den genom att välja Åsidosatt skapad alternativ text. Klart! Publicera.

Viktiga observationer om Facebooks alternativa texter

Användarens språkinställning i Facebook påverkar alt-texter

För närvarande ingår finska inte i de språk som stöds av Facebooks tillgänglighetsinställningar för bilder. En användare med synnedsättning måste välja engelska som språk i sina Facebook-inställningar, så att skärmläsaren kan läsa alternativ text. Om användaren har finska som gränssnittsspråk i Facebook, läser skärmläsaren inte bildens alternativa text. Språkinställningarna i Facebook-kontot för den som gör inlägget har alltså ingen betydelse. Skärmläsaren kan läsa alternativ text med finskt uttal även om användaren väljer engelska som språk för Facebook-gränssnittet.

Du kan endast lägga till alt-text på en dator

Åtminstone tills vidare kan man bara lägga till alternativ text på datorer, inte på mobila enheter. Därför lönar det sig att skicka bilder från exempelvis evenemang tagna med mobilen till någon som kan lägga till alternativ text till bildinläggen i Facebooks fullständiga version på en dator.

Om det inte går att lägga till en alternativ beskrivning, lönar det sig att skriva bildens centrala innehåll i följetexten till bildinlägget

Om bilden ligger på en webbsida som är objekt för en länk, skrivs den alternativa texten på objektsidan. På Facebook kan du inte lägga till alternativ text för dessa bilder.

Automatisk alternativ text

Nuförtiden har Facebook också en automatisk objektigenkänning baserad på artificiell intelligens, som kan producera alternativ text, det vill säga beskriva bildens innehåll för hjälpmedelsanvändare med synnedsättningar. Förhåll dig kritiskt mot automatiskt producerade beskrivningar och fundera över om beskrivningen är korrekt, behöver den kompletteras eller bör den ersättas med en helt ny text.

Videotextning

Facebook har ett verktyg som kan användas för att lägga till undertexter till videor som en SRT-fil: Facebooks hjälpcenters svenskspråkiga anvisningar för att lägga till undertexter.

Tillgänglighet på Instagram

Alternativ text, alt-text

Du kan lägga till alternativ text för bilder på Instagram. Instagrams svenskspråkiga anvisningar Hur redigerar jag alternativtext för ett foto på Instagram? berättar hur du kan lägga till en alternativ eller befintlig beskrivning för en bild.

Videotextning

Instagram har inget verktyg för undertexter, så du behöver texta videon i en redigeringsapplikation eller -program innan du lägger upp videon på Instagram.

Tillgänglighet på Twitter

Alternativ text, alt-text

Du kan lägga till alternativ text för bilder på Twitter:

– Du kan använda dig av inställningarna både i Twitters fullständiga version i webbläsaren och i dess mobilversion.
– Du kan ta Twitters alternativa texter i bruk i dina profilinställningar. Om du använder den fullständiga versionen, gå till Inställningar och integritet och välj det sista alternativet Tillgänglighet i sidonavigeringen.
– Välj punkten Skriv bildbeskrivning och spara ändringarna.
– När du har gjort detta kan du lägga till en alternativ text med ”Lägg till beskrivning” nedre kanten av bilden när du publicerar bilder på Twitter. Funktionen fungerar även i Twitters mobilversion.

Videotextning

Du kan lägga till undertexter som en SRT-fil för videor som laddats upp på Twitter: Anvisningar på engelska för att lägga till undertexter i Twitters Media Studio.

Tillgänglighet på LinkedIn

Alternativ text, alt-text

Du kan lägga till alternativ text för bilder på LinkedIn. När du har laddat upp en bild ska du klicka på knappen med en penna i övre högra hörnet av bilden och fylla i punkten Add description.

Videotextning

Du kan lägga till undertexter som en SRT-fil i redigeringsinställningarna för videor som laddas upp på LinkedIn: Anvisningar på engelska för att lägga till undertexter på LinkedIn.

Tillgänglighet på YouTube

Alternativ text, alt-text

På Youtube publicerar man i regel videor, inte bilder, så det finns inget behov av att lägga till alternativ text.

Videotextning

Du kan skapa undertexter till YouTube-videor med YouTubes eget verktyg: YouTubes rätt så detaljerade och omfattande svenskspråkiga anvisningar för att lägga till undertexter.

Tillgänglighet i publiceringsverktyget Sprout Social

Alternativ text, alt-text

Med verktyget Sprout Social kan man nuförtiden lägga till alt-text endast för Twitter-inlägg, eftersom det inte är möjligt för andra kanaler på grund av de nuvarande inställningarna i deras API-gränssnitt.

Videotextning

Du kan inte lägga till undertexter till videor med verktyget Sprout Social.

När du lägger upp bilder på Facebook, Instagram eller Twitter med Sprout Social, ska du i praktiken redigera den alternativa texten i efterhand med verktyg i respektive kanal. Därför bör du ladda upp videor direkt i kanalerna. Sprout Social kommer sannolikt utvecklas inom detta område under år 2020, men utvecklingen beror också på utvecklingstakten hos Facebook och de andra plattformarnas gränssnitt.

Väggar för sociala medier, såsom Flockler. Fokusinriktningen blir rätt på plattformen, vilket innebär att innehållet är tillgängligt. Alt-texter kommer inte automatiserade från sociala medieplattformerna, men man kan ställa in dem manuellt i Flockler. Vi rekommenderar detta.