Tillgänglighet i praktiska arbetsuppgifter

Var och en behöver i sin arbetsroll ansvara för att publikationen och dess innehåll är tillgängliga. Tillgänglighet kan inte externaliseras eller överföras till en annan aktörs ansvar. Alla måste förstå vilka faktorer i det egna arbetet som är betydelsefulla för förverkligandet av tillgänglighet.

Vid förverkligandet av tillgänglighet är en del av de uppgifter som påverkar förverkligandet engångsuppgifter och en del ingår kontinuerligt i innehållsproduktionen.

Engångsuppgifter

Engångsuppgifter är bland annat val av layoutformat vid planeringen av webbplatsens layout samt publikationens tekniska lösningar och HTML-markering som webbplatsen använder.

Uppgifter under planeringsskedet består till exempel av färger som används på webbplatsen, tillräcklig kontrast mellan färgerna, placering av innehållet, typografiska beslut samt planering av användargränssnittets element. Utformande som beslutas planeringsskedet används i genomförandet och innehållsproduktionen. Vid det tekniska genomförande utförs lösningarna på motsvarande sätt i kodproduktionen. Koden upprepas likadant på alla sidor och innehållsproducenten kan inte längre redigera den.

Kontinuerliga uppgifter

Layouten och det tekniska genomförandet i en välplanerad, tillgänglig publikation uppfyller kraven för tillgänglighet. För en sådan här publikation består det kontinuerliga tillgänglighetsarbetet i att säkerställa det publicerade innehållets tillgänglighet. Säkerställandet av innehållets tillgänglighet omfattar bland annat att följa de givna grafiska anvisningarna, använda publiceringssystemets egenskaper på rätt sätt, producera tydligt innehåll, samt att producera alternativt innehåll såsom lägga till alt-texter till bilder.

Säkerställande av tillgänglighet

Alla som arbetar med publikationens layout, teknik och innehåll ska i sitt eget arbete säkerställa att ändringar och tillägg inte försämrar tillgängligheten.

Upphandlingar

När du beställer tjänster eller genomföranden av externa leverantörer ska du se till att de krav som räknas upp här uppfylls även i den externa leverantörens genomförande.