Verktyg för kontroll av tillgänglighet

På sidan finns gratis tillgänglighetsverktyg och hjälpprogram.

Det finns många bra avgiftsfria webbläsaregenskaper och insticksprogram för webbläsare som kan användas för att kontrollera tillgänglighet. Kontrollverktygens avgiftsbelagda versioner ger fler kontrollegenskaper. Alla verktyg och hjälpprogram som räknas upp på den här sidan är avgiftsfria, men en del kräver registrering.

Webbsidornas tillgänglighet kan utvärderas genom att göra en programmässig kontroll på sidorna antingen hos en extern tjänst eller med ett kontrollverktyg som är inbyggt eller installerat i webbläsaren. Programmässiga kontrollverktyg kan dock inte dra rätt slutsatser för alla saker, så oklara felmeddelanden ska säkerställas med manuell kontroll. En förutsättning för att tillgänglighetstestningen utförs av innehållsproducenter är att de har tillgång till ändamålsenliga applikationer.

Andra användbara hjälpmedel

Simulering av funktionsnedsättningar

Ofta är det bra att få en uppfattning om hur en viss funktionsnedsättning påverkar hur personen uppfattar sidans innehåll. För detta ändamål finns många olika slags simulatorer, som kan användas för att se hur synnedsättningar påverkar uppfattningen av innehållet.

Ett exempel är insticksprogrammet NoCoffee, som kan användas för att åskådliggöra många synproblem.

Kontroll av bildernas användning och betydelse

Bilder har ofta en betydande roll i webbsidors innehåll. Ett bra och enkelt sätt att kontrollera bildernas alt-texter och sidans funktionalitet utan bilder är att använda insticksprogrammet ON/OFF. När du använder insticksprogrammet kan du med ett knapptryck göra alla bilder osynliga, vilket gör att webbläsaren visar sidan utan bilder och på bildernas plats visas alt-texten som lagts till för dem.

Hjälp för att kontrollera webbsidor

På internet finns det många tjänster för kontroll av webbsidors tillgänglighet. En del av kontrollsidorna erbjuder avgiftsbelagd auditering och en del kontrollerar sidan på samma sätt som de ovan nämnda webbläsarnas kontrollverktyg. Kontrollverktyg som installeras i webbläsaren är enklast att använda och alltid tillgängliga för utgivaren.

Exempel på webbsidor som kontrollerar tillgänglighet:

https://webaccessibility.com/
https://wave.webaim.org/ 
https://siteimprove.com/fi-fi/accessibility/

Siteimproves kontroll av webbsidor ger endast en lista på eventuella fel, men berättar inte var felen finns och ger heller ingen noggrannare information om sidans teknik. Ett sådant testresultat gagnar inte slutanvändaren. Däremot fungerar Siteimproves webbläsartillägg bra och vi rekommenderar att det används.

Därutöver finns sidor med endast en faktor för att kontrollera webbsidornas tillgänglighet. Sådana är till exempel sidor som kontrollerar färgernas kontrast. Exempel på dem: 

https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://contrastchecker.com/
https://contrast-ratio.com/