Hörselrelaterade begränsningar

Surfplatta i händerna.

Beaktande av personer med hörselnedsättningar

Man ska beakta döva och personer med hörselnedsättningar vid innehållsproduktion, i synnerhet gällande innehåll som omfattar ljud. Detta avser särskilt videor och ljudfiler. Om det finns förhandsinspelat innehåll på webbsidan, ska det finnas ett alternativt sätt att ta del av innehållet. Alternativa sätt kan bland annat vara tolkning på teckenspråk, textning av video eller läsbar text som redogör för innehållet i videon. De enklaste av dessa alternativ är att lägga till en text om videons innehåll och textning av videon.

Digitala tjänsters datainnehåll ska uppfylla tillgänglighetskraven, när datainnehållet är tillgängligt för tjänstens användare. Om man publicerar tidsberoende media i en digital tjänst som är avsedd för allmänheten, ska tjänsteleverantören dock göra på förhand sparade tidsberoende media tillgängliga i enlighet med tillgänglighetskraven inom 14 dagar från att mediainspelningen publicerades första gången eller återpublicerades.

Säkerställa att en signalton inte är det enda sättet att förmedla meddelanden till användaren. Döva och personer med hörselnedsättning kan inte uppfatta signaltoner och även de flesta personer med normal hörsel har ljudet avstängt på datorns högtalare, vilket gör att signaltoner inte har någon funktion.

Om innehållet är en inspelning, till exempel en intervju, ska du se till att det inte finns ljud som stör talet i bakgrunden.

Kontrollera åtminstone följande:

– Videorna har textning eller så finns det åtminstone en läsbar text som redogör för innehållet.
– Inget innehåll presenteras endast som en ljud- eller videofil.
– Innehållet är uppdelat i tydliga helheter.
– Använd visuella metoder för att presentera innehållet.
– Se till att användaren vid behov även har möjlighet att använda andra kontaktsätt än telefon.

Illustrerande bild, texterna på bilden endast på finska.