Modul 5, Användartestning av tillgänglighet

Modul 5

  • Hur kan man utvärdera och förbättra tjänstens tillgänglighet genom att låta användare med särskilda behov testa tjänsten?
  • Vilka praktiska skillnader och observationer bör beaktas i samband med testning för användare med särskilda behov?
  • Tillämpa enhetlig praxis för testning inom hela staden?

Några viktiga saker som bör beaktas vid användartestning:

Engagera användare med olika kunskaper om e-tjänster som testare.

Använd dig av välbeprövad testningspraxis:

  1. Planera testet noggrant.
  2. Genomför testet enligt planen.
  3. Analysera resultaten tillsammans med en tillgänglighetsexpert. Den som analyserar resultaten behöver kunna särskilja hur användarens personliga begränsningar, såsom kompetens att använda hjälpmedel och kognitiva färdigheter, påverkar testresultatet.
  4. Dokumentera testningen noggrant.

Läs också om kundorienterad utveckling i Pelikirja (på finska).


Case

Användartestningen av tillgänglighet utvecklades under våren 2021 i ett enskilt pilotprojekt, som genomfördes tillsammans med Helsingfors stad och Siteimprove. Målet med pilotprojektet var att utreda vad man bör beakta i en krävande testning för användare med särskilda behov, så att den stöder tjänsternas utvecklare och utvecklingsprocess mer effektivt. Användartestningsmodulens material skapades utifrån pilotprojektets resultat och dokumentation.

Case krävande testning för användare med särskilda behov: Läs mer om materialet som skapades inom pilotprojektet


Ursprunglig version: Tero Pesonen
Skapad: 3.4.2021