Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Tillgänglighetsmodell (www.saavutettavuusmalli.fi). Helsingfors stad har ansvar för webbplatsen. Detta utlåtande beskriver hur tillgänglig webbplatsen är och hur du kan ge oss respons om dess tillgänglighet.

Hur tillgänglig är denna webbplats?

Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ska webbplatser för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

Webbplatsen uppfyller till största del de tillgänglighetskriterier som lagen förutsätter (WCAG-kriterierna 2.1, nivå A och AA). Webbplatsen har vissa brister i tillgängligheten. Bristerna beskrivs noggrannare nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen är inte till alla delar tillgänglig. Innehållet eller funktionerna som nämns nedan uppfyller inte alla tillgänglighetskriterier som fastställs i lagen. Vi åtgärdar fortlöpande de brister i tillgängligheten som vi upptäcker. Vi uppdaterar förteckningen över bristerna i tillgängligheten i det här utlåtandet vartefter vi åtgärdar bristerna.

 • På webbplatsen finns länkar som laddar ner en fil eller öppnas i en ny flik utan förvarning (WCAG 2.1: 2.4.4 Länkens syfte (i sammanhanget))
 • På webbplatsen finns länkar där det i anslutning till dem finns en annan identisk länk med en annan länktext (WCAG 2.1: 2.4.4 Länkens syfte (i sammanhanget))
 • På webbplatsen finns innehåll på engelska som saknar lang-språkattribut (WCAG 2.1: 3.1.2 Språk för del av sida)
 • Webbsidans navigeringsmeny flyttas ur vyn när man bläddrar i en responsiv 320×256 px status (WCAG 2.1: 1.4.10 Responsivitet)
 • Webbplatsens sökknapp lossar skärmläsaren från det normala läsläget och meddelar inte om att sökfältet öppnas (WCAG 2.1: 3.2.3 Konsekvent navigering, 4.1.2 Namn, roll, värde)
 • Landmärket för sökfältet i webbplatsens sidfot finns i det föregående elementet och sökningen har flera etiketter (WCAG 2.1: 1.1.1 Icke-textuellt innehåll, 1.3.1 Information och relationer, 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter, 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner)
 • Stängknappen för textområden som kan öppnas på webbplatsen meddelar inte att området är stängt och flyttar inriktningen annanstans (WCAG 2.1: 1.3.1 Information och relationer, 2.4.3 Fokusordning, 4.1.2 Namn, roll, värde, 4.1.3 Meddelanden om status)

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen 

Tillgänglighetskraven gäller inte följande material: 

 • material som används i en begränsad grupp inom ramen för undervisningen och som används under en begränsad tid 
 • material som användarna eller andra utomstående parter publicerar i webbplatsen och som inte har framställts eller finansierats eller som inte övervakas av serviceproducenten 
 • uttryck hos verk i samlingar som hör till kulturarvet och som inte kan ändras till en form som uppfyller tillgänglighetskriterierna 
 • kartor som inte är avsedda för navigationsbruk (till exempel väder- eller terrängkartor) 
 • dokument som skapats med kontorsprogramvara (till exempel filer i formaten doc, pdf, odt) och som har publicerats före 23.9.2018 
 • webbmaterial som har arkiverats före 23.9.2019 
 • direktsända video- eller ljudsändningar som inte sparas för att lagras eller publiceras på nytt 
 • video- eller ljudmaterial som har publicerats före 23.9.2020 

Utvärdering av tillgängligheten 

I utvärderingen av tillgängligheten har man följt Helsingfors stads arbetsordning och metoder som syftar till att säkerställa tjänstens tillgänglighet i alla arbetsmoment. 

Tillgängligheten har kontrollerats genom utvärdering av en utomstående sakkunnig samt genom självvärdering. Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och dess innehåll. 

Har du upptäckt brister i tillgängligheten? 

Vi försöker hela tiden förbättra webbplatsens tillgänglighet. Ta kontakt med oss om du upptäcker brister i tillgängligheten som inte har beskrivits på den här sidan eller om innehållet du behöver inte är tillgängligt. Ge respons med den här responsblanketten.

Tillgänglighetstillsyn 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven följs. Om du är missnöjd med svaret eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelar detaljerat på sin webbplats hur man går till väga för att lämna in en anmälan och hur den handläggs. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
E-post: webbtillganglighet@rfv.fi 
Telefonväxel: 0295 016 000 

www.tillganglighetskrav.fi 

Uppgifter om tillgänglighetsutlåtandet 

Webbplatsen har publicerats 23.3.2022. 

Utlåtandet har upprättats 23.3.2022 

Utlåtandet har uppdaterats senast 15.3.2024. 

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)