Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Helsingin saavutettavuusmalli -verkkosivustoa.

Sivuston osoite on https://saavutettavuusmalli.hel.fi/

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen. Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.3.2022.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Yhteenveto palvelun saavutettavuudesta

Sivustolla on joitakin vähäisempiä ongelmia, joiden korjaaminen voi parantaa saavutettavuutta, mutta jotka eivät varsinaisesti ole rikkeitä. Useampi ongelma kuitenkin ilmenee esim. linkkien käytöksessä, ja joissakin sivuston elementeissä ja niiden käytöksessä etenkin ruudunlukijan kannalta.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.


Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona. Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.


Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Havaitut puutteet

Sivustolla on linkkejä, jotka lataavat tiedoston tai avautuvat uuteen välilehteen varoittamatta (WCAG 2.1: 2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa)
Sivustolla on linkkejä, joiden yhteydessä on toinen identtinen linkki eri linkkitekstillä (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
Sivustolla on englanninkielistä sisältöä, jolta puuttuu lang-kielimääre (WCAG 2.1: 3.1.2 Osien kieli)
Sivun navigaatiovalikko siirtyy ulos näkymästä selatessa responsiivisessa 320x256px tilassa (WCAG 2.1: 1.4.10 Responsiivisuus)
Sivuston hakupainike irrottaa ruudunlukijan normaalista selauksesta eikä ilmoita hakukentän avaamisesta (WCAG 2.1: 3.2.3 Johdonmukainen navigointi, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
Sivuston alatunnisteen hakukentän maamerkki on edellisessä elementissä ja haulla on useampi nimilappu (WCAG 2.1: 1.1.1 EI-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.6 Otsikot ja nimilaput, 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet)
Sivuston avattavien tekstialueiden sulje-painike ei ilmoita alueen sulkemisesta ja siirtää kohdistuksen toisaalle (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

Puutteiden korjaus

Kriittiset puutteet pyritään korjaamaan AA-tasoa vastaavaksi saavutettavuustestausraportin korjausehdotusten mukaisesti jatkuvasti. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Palaute ja yhteystiedot

Keskushallinto / Kaupunginkanslia

kati.seppala@hel.fi

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 23.3.2022
Keskushallinto/ Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki