Moduuli 7, Ylläpito ja julkaisun jälkeinen kehitys

Moduuli 7

 • Saavutettavuus tulee huomioida suunnitellusti myös julkaisun jälkeen, kun palveluun tuotetaan sisältöä tai sitä kehitetään edelleen.
 • Minkälaista hyötyä testaustyökalauista voidaan saada palvelun saavutettavuuden seurannassa ja ylläpidossa?
 • Mitä tulee huomioida, kun olemassa olevaa palvelua päätetään laajentaa, uudistaa tai muuten kehittää?

Varaudu saavutettavuuden ylläpitoon myös palvelun julkaisun jälkeen

Nimeä palvelun saavutettavuudelle omistaja. Hän vastaa, että palvelun saavutettavuusvaatimukset eivät unohdu tai niitä ei laiminlyödä, kun palveluun luodaan sisältöjä ja palvelua kehitetään.

 • Kokemus on osoittanut, että palvelujen saavutettavuus ei automaattisesti pysy julkaisuvaiheen tasolla. Esimerkiksi uudet sisällöt, kuten uudet HTML—sivut tai PDF—asiakirjat, voivat tahattomasti rikkoa palvelun omaa määrittelyä. Toisaalta jatkokehitys tulisi olla aina yhtä huolellista, kuin palvelun alkuperäinenkin toteutus, sillä siihen pätevät yhtä lailla lainmukaisuusvaatimukset. Lopuksi on syytä muistaa, että palvelun saavutettavuusseloste on päivitettävä säännöllisesti.
 • Saavutettavuuden omistajan tehtävänä on huomioida, että palvelun sisällöntuotanto noudattaa sille asetettuja ohjeita, ja että palvelun mahdollinen jatkokehitys ei ohita saavutettavuuslain vaatimuksia.
 • Jos käytössä on automaattinen työkalu palvelun saavutettavuuden monitorointiin, omistajalla tulisi olla siihen käyttöoikeus ja koulutus.
 • Omistaja myös ensisijaisesti vastaanottaa ja käsittele saavutettavuusselosteen kautta toimitetun saavutettavuuspalautteen.

Arvioi, tarvitaanko palvelun ylläpitoon saavutettavuuden monitorointityökalua ja onko sellainen mahdollista saada esimerkiksi puitesopimuksen kautta vaivattomasti käyttöön.

 • Jos voit hyödyntää saavutettavuuden automaattista monitorointia, määritä, kuka työkalua käyttää ja mitä resursseja ja velvoitteita tähän liittyy.
 • Esimerkiksi jos seurantatyökalu ilmoittaa sisällöntuotannosta tapahtuneista määrittelyrikkomuksista (palveluun on luotu sivuja, joista puuttuvat tekniset otsikkomääritykset tai ulkopuoliseen palveluun vievää linkkiä ei ole jollakin uudella sivulla merkitty oikein, tms.), määritä etukäteen, miten työkalun käyttäjä, kuten palvelun saavutettavuuden omistaja, voi tilanteeseen puuttua.

Sekä palvelun määrittelyyn että ylläpitoon voidaan hyödyntää työvälineenä W3C:n kehittämä ARRM (Accessibility Roles and Responsibilities Mapping) -mallia, joka auttaa palvelun kehittäjiä ja ylläpitäjiä osoittamaan saavutettavuuteen liittyvät vastuut eri ammattilaisille (eli rooleille) ongelmien luonteen mukaan jaoteltuna.

ARRM sisältää myös korjausten tekoon liittyvän tarkistuslistan, joka voi olla hyvä apu etenkin ylläpidossa, jos palveluun syntyy saavutettavuuspuutteita. Lista on ohjeistava ja voit tutustua siihen painalla alla olevaa linkkiä:

https://www.w3.org/WAI/EO/wiki/ARRM_Project_-_Accessibility_Roles_and_Responsibilities_Mapping

Muista! Koulutus ja saavutettavuusosaamisen jakaminen on tärkeää julkaisun jälkeen!

 • Saavutettavuusosaamista ei voi nykymuotoisessa palvelukehityksessä jättää pelkästään koulutuksen varaan. Saavutettavuutta opitaan parhaiten itse tekemällä.
 • Tässä tärkeänä apuna on koko organisaation laajuinen oppiminen, jossa hyvät käytännöt ja ongelmanratkaisutavat tuodaan johdonmukaisesti kaikkien kehitystiimien käyttöön.

Hyödynnä Saavutettavuusmallin koulutusosioita: Ohjeita saavutettavuuden toteuttamiseen.


Alkuperäinen versio: Tero Pesonen
Luotu 3.4.2021