Moduuli 3, Ohjelmistomäärittely

Moduuli 3

  • Määrittelyvaiheessa varmistetaan, että palvelun visuaalinen ja tekninen rakenne toimivat yhteen tavalla, joka mahdollistaa saavutettavan koodin vaivattoman tuottamisen.
  • Työkaluina ovat mm. kns. rautalankamallit ja interaktiiviset käyttöliittymäprotot.
  • Helsinki Design System (HDS) tarjoaa kirjastokomponenttien rajapinnan, joka tulee huomioida jo määrittelyvaiheessa.

Helsinki Design System

Palvelut, jotka kehitetään Helsingin saavutettavuusmallin mukaisesti, noudattavat visuaalisen ja teknisen suunnittelun osalta Helsingin Design Systemiin (HDS) luotuja ohjeita, tyylejä ja komponentteja.

HDS:ää ollaan kehitetty saavutettavuusmallin rinnalla niin, että HDS:ään luotuja resursseja ei toisteta tällä mallin sivulla, jotta ylläpidettävänä on aina kerrallaan vain yksi versio kustakin resurssista. Tällöin kehittäjien ja suunnittelijoiden ei tarvitse arvuutella, mikä versio on ajantasaisin.

Edellä olevissa koulutusmateriaaleissa on yleisiä palvelumuotoiluun liittyviä ohjeita. Aineistossa on lisäksi viittauksia HDS:ään siltä osin, kuin HDS:n linjaukset ovat erityisen tärkeitä saavutettavuuden kannalta. Suunnittelijoiden tulee aina noudattaa viitattuja HDS:n ohjeita.

Helsinki Design System (englanniksi)

Helsinki Design System | Getting Started (englanniksi)


Yleisiä ohjeita palvelun suunnitteluun


Usein kysyttä (englanniksi)

Service Design – FAQ

Demosivu:

https://accessibilitydemo.net/doc/index.html


Alkuperäinen versio: Tero Pesonen
Luotu: 3.4.2021