Saavutettavuusselosteohje

Saavutettavuusseloste ja sen laadinta.

Mikä on saavutettavuusseloste?

Saavutettavuusseloste kertoo ulkopuoliselle, kuinka hyvin saavutettavuuden vaatimukset toteutuvat kyseisellä sivustolla. Seloste itsessään ei siis määritä saavutettavuuden tavoitetasoa, vaan ainoastaan kertoo, miten ja miltä osin saavutettavuus sivustolla toteutuu. Selosteen tulee myös kertoa miksi ja miltä osin tavoitteet eivät toteudu ja lisäksi mistä tieto on saatavilla saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen edellyttää sivuston saavutettavuuden arviointia (itsearvio tai ulkopuolisen asiantuntijan tekemä auditointi) ennen selosteen laatimista. Selosteessa kerrotaan näiden arvioiden tulokset.

Saavutettavuuden tavoitetason asettaa ”Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 7§”. Euroopan komission julkaisemissa viitetiedoissa, mainitaan sovellettavana standardina W3C-yhteenliittymän antamat verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) AA-taso.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta Finlexin sivuilla (Komission tiedonanto: celex-numero 52016PC0484).

Webinaari saavutettavuusselosteesta