Moduuli 1, Palvelun tavoitteet

Moduuli 1

  • Palvelun keskeisimpien käyttäjäryhmien tunnistaminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen
  • Tilaajan ja toimittajan vastuut (hankinta, toteutus, testaus). Kuka saavutettavuuden määrittää ja omistaa?
  • Käytännön näkökulmia hankintaan ja kilpailutukseen

Palvelun hankinta, Helsingin yleisohje

  • Hankittavan digipalvelun savutettavuuteen liittyvät vaatimukset määritellään palvelukohtaisesti. Vähimmäisvaatimuksena on, että palvelu täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) -standardin kriteerit laissa (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta) mukaisesti.
  • Palveluntuottaja on velvollinen osoittamaan, että toimitettu palvelu täyttää lain (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta) vaatimukset. Todentaminen tulee tapahtua kolmannen osapuolen toimesta; toimittaja ei voi itse auditoida toimittamaansa palvelua. Palvelun lainmukaisuus todennetaan Helsingin saavutettavuusmallin moduulin 6, Saavutettavuusauditointi ja saavutettavuusselosteen laatiminen, mukaisesti. Palvelu tulee siis testata ja raportoida manuaalisesti. Todentaminen sisältyy toimitettavan palvelun / tilauksen hintaan.
  • Mikäli palveluun on tehtävä muutoksia edellä mainitun saavutettavuusauditoinnin tulosten perusteella, on toimittaja velvollinen tekemään tarvittavat muutokset omalla kustannuksellaan, kunnes palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset.
  • Hankintakysymyksissä auttavat toimialan/liikelaitoksen omat hankinta-asiantuntijat.

Lisätietoja hankintaan liittyen osiossa saavutettavuus hankinnoissa.

Hyviä käytäntöjä palvelun määrittelyyn liittyen.