Lain asettamat vaatimukset

Laki on monitasoinen ja sen toteuttamiseen on ohjeistus

 • Laki

  Laki velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.

 • WCAG ohjeisto

  Lain vaatimukset saavutettavuudelle perustuvat Eurooppalaiseen standardiin. Edellytykset ovat pääosin samat kuin kansainvälisessä WCAG 2.2 -ohjeistossa.

  Helsingin kaupungin tavoitteena on täyttää saavutettavuudelle asetetut vaatimukset. Vaatimukset perustuvat kansainväliseen ohjeistoon, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Kaupungin tavoitteena on saavuttaa ohjeiston mukainen taso AA.

 • Julkisen sektorin verkkosivustojen ja sovellusten tulee täyttää saavutettavuuden edellytykset seuraavasti

  Uudet verkkosivustot (myös intra- ja extranet toteutukset) 23.9.2019 mennessä

  Vanhat palvelut 23.9.2020 mennessä

  Mobiilisovellukset 23.6.2021 mennessä

 • Saavutettavuusseloste

  Lain piiriin kuuluvissa digitaalisissa palveluissa on oltava saatavilla myös saavutettavuuseloste, jossa tulee näkyä seuraavat tiedot:

  Mitkä sisällön osat eivät täytä saavutettavuuden edellytyksiä ja syyt siihen

  Selvitys vaihtoehdoista niiden digitaalistenpalveluiden käyttöön, jotka eivät ole saavutettavia

  Kuinka organisaatiolle voi ilmoittaa, että sen verkkosivusto tai mobiilisovellus ei täytä asetettuja vaatimuksia

  Tieto menettelystä, johon asiakas voi turvautua, jos hän ei ole tyytyväinen saamaansa vastaukseen (saavutettavuuden oikeussuojakeino)

Muista! Saavutettavuuteen ohjaa tai velvoittaa useampi laki Suomessa. Muita lakeja