Saavutettavuus käytännön työtehtävissä

Jokainen joutuu omassa työroolissaan vastaamaan siitä, että julkaisu ja sen sisältö ovat saavutettavaa. Saavutettavuutta ei voi ulkoistaa eikä siirtää vastuuta toiselle toimijalle. Jokaisen on ymmärrettävä mikä omassa työssä on merkityksellistä saavutettavuuden toteutumisen kannalta.

Saavutettavuuden toteutumisessa osa toteutukseen vaikuttavista tehtävistä on kertaluonteisia ja osa jatkuvasti osa sisällön tuotantoa.

Kertaluontoiset tehtävät

Kertaluontoisia tehtäviä ovat mm. Sivuston ulkoasun suunnittelussa tehtävät valinnat ulkoasutyyleistä sekä julkaisun tekniset ratkaisut ja sivuston käyttämä HTML-merkkaus.

Suunnitteluvaiheen tehtäviä ovat esimerkiksi sivustolla käytettävät värit, värien riittävä kontrasti, sisällön asemointi, typografiset päätökset, käyttöliittymän elementtien suunnittelu jne. Suunnitteluvaiheessa päätettyjä muotoiluja käytetään toteutuksessa ja sisällöntuotannossa. Teknisessä toteutuksessa tehdään vastaavasti ratkaisut koodin tuotannossa. Koodi toistuu kaikilla sivuilla samanlaisena eikä sitä voi enää sisällöntuottajan toimesta muokata.

Jatkuvat tehtävät

Hyvän, saavutettavaksi suunnitellun julkaisun ulkoasu ja tekninen toteutus täyttävät saavutettavuuden vaatimukset. Tällaisen julkaisun osalta jatkuvaa saavutettavuustyötä on julkaisun sisällön saavutettavuuden varmistaminen. Sisällön saavutettavuuden varmistamiseen kuuluu mm. annettujen graafisten ohjeiden noudattaminen, julkaisujärjestelmän ominaisuuksien oikea käyttö, selkeän sisällön tuottaminen, vaihtoehtoisen sisällön tuottaminen kuten kuvien alt-tekstien lisääminen.

Saavutettavuuden varmistaminen

Jokaisen julkaisun ulkoasun, tekniikan ja sisällön kanssa toimivan tulee omassa työssään varmistaa, että tehdyt muutokset ja lisäykset eivät heikennä saavutettavuutta.

Hankinnat

Tilattaessa palveluita tai toteutuksia ulkopuolisilta toimittajilta on huolehdittava, että tässä luetellut vaatimukset toteutuvat myös ulkopuolisen toimittajan toteutuksissa.