Modul 3, Programvaruspecifikation

Modul 3

  • I specifikationsskedet säkerställer man att tjänstens visuella och tekniska struktur samverkar på ett sätt som gör det möjligt att enkelt producera en tillgänglig kod.
  • Som verktyg fungerar bland annat så kallade trådmodeller och interaktiva prototyper på användargränssnitt.
  • Helsinki Design System (HDS) erbjuder ett gränssnitt för bibliotekskomponenter, som ska beaktas redan i specifikationsskedet.

Helsinki Design System

Tjänster som utvecklas enligt Helsingfors tillgänglighetsmodell följer till sin visuella och tekniska planering de anvisningar, stilar och komponenter som skapats i Helsinki Design System (HDS).

HDS har utvecklats vid sida vid sida med tillgänglighetsmodellen på så sätt att de resurser som skapats i HDS inte upprepas på den här modellens sida, så att man endast har en version av vardera resurs att upprätthålla och så att utvecklarna och planerarna inte ska behöva spekulera i vilken version som är mer aktuell.

I ovanstående utbildningsmaterial finns allmänna anvisningar för tjänsteutformning. I materialet finns hänvisningar till HDS i den mån som HDS:s riktlinjer är särskilt viktiga för tillgängligheten. Planerarna ska alltid följa hänvisade anvisningar från HDS.

Helsinki Design System (på engelska)

Helsinki Design System | Getting started (på engelska)


Allmänna anvisningar för planering av tjänster


Vanliga frågor (på engelska)

Service Design – FAQ

Demosida:

https://accessibilitydemo.net/doc/index.html


Ursprunglig version: Tero Pesonen
Skapad: 3.4.2021