Modul 3, Programvaruspecifikation

Modul 3

  • I specifikationsskedet säkerställer man att tjänstens visuella och tekniska struktur samverkar på ett sätt som gör det möjligt att enkelt producera en tillgänglig kod.
  • Som verktyg fungerar bland annat så kallade trådmodeller och interaktiva prototyper på användargränssnitt.
  • Helsinki Design System (HDS) erbjuder ett gränssnitt för bibliotekskomponenter, som ska beaktas redan i specifikationsskedet.

Helsinki Design System

Tjänster som utvecklas enligt Helsingfors tillgänglighetsmodell följer till sin visuella och tekniska planering de anvisningar, stilar och komponenter som skapats i Helsinki Design System (HDS).

HDS har utvecklats vid sida vid sida med tillgänglighetsmodellen på så sätt att de resurser som skapats i HDS inte upprepas på den här modellens sida, så att man endast har en version av vardera resurs att upprätthålla och så att utvecklarna och planerarna inte ska behöva spekulera i vilken version som är mer aktuell.

I ovanstående utbildningsmaterial finns allmänna anvisningar för tjänsteutformning. I materialet finns hänvisningar till HDS i den mån som HDS:s riktlinjer är särskilt viktiga för tillgängligheten. Planerarna ska alltid följa hänvisade anvisningar från HDS.

Helsinki Design system for designers

Helsinki Design System

Note, in particular, the Patterns section that will host important design patterns for HDS-compliant sites.


Allmänna anvisningar för planering av tjänster


Vanliga frågor (på engelska)

Service Design – FAQ

Demosida:

http://siteimprove-accessibility.net/Demo/Page/


Ursprunglig version: Tero Pesonen
Skapad: 3.4.2021