Itseopiskelu

Tervetuloa oppimaan!

Tälle sivulle lisätään saavutettavuuteen liittyviä koulutusvideoita sekä materiaalia.

AVI Saavutettavuus: Lyhyt saavutettavuus-aiheinen animaatio

AVI Saavutettavuus: Digipalvelujen yleisimmät saavutettavuusongelmat sokean käyttäjän näkökulmasta

Helsingin kaupungin koulutukset Onni ja Oppiva (vain Helsingin kaupungin työntekijöille). Löydät koulutukset hakusanalla ”saavutettavuus”.

Syvennä taitojasi alla olevien materiaalien ja koulutusten avulla.

Aluehallintovirasto

Videoilla esitellään WCAG:n keskeisiä saavutettavuusvaatimuksia ja, miten ne voidaan täyttää.

Opastusvideoita WCAG-kriteereistä

eOppiva

Tunnistat hallinnon työn ja julkisten palvelujen kielellisen luonteen. Saat eväitä siihen, miten työtä voi kehittää kielenkäytön avulla. Osaat suunnata kehittämistyön tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Hallitset perusteet, mitä kielenkäytöltä vaaditaan.

Hyvä virkakieli – Toimiva hallinto on kielestä kiinni

eOppiva

Koulutuksen jälkeen sinulla on kokonaiskuva saavutettavuuden merkityksestä digitaalisessa yhteiskunnassa ja tiedät, mitkä digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset ovat.

Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset

eOppiva

Du får en helhetsbild av varför digital tillgänglighet är viktigt och vilka tillgänglighetskrav lagen om digitala tjänster innehåller.

Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster