Kognitiv tillgänglighet

Var och en har rätt få information med sin egen kommunikationssätt och informationens tillgänglighet är en viktig del av tjänsternas utveckling!

Kognitiv tillgänglighet betyder begriplighet och tydligt språk. På den här sidan finns information om ämnet och hur det lönar sig att beakta begripligt språk i innehållsproduktion.

Projektet Selkeästi meille har samlat tips och anvisningar om kognitiv tillgänglighet för oss alla (på finska).

Kognitiivinen saavutettavuus (Kognitiv tillgänglighet)

På webbplatsen helsinginseutu.fi finns information på klarspråk om städernas tjänster inom huvudstadsregionen.

Lättläst

Papunet har samlat ihop en snabbguide på finska om kognitiv tillgänglighet.

Pikaopas kognitiiviseen saavutettavuuteen (Snabbguide om kognitiv tillgänglighet)

I Työkalupakki finns anvisningar och modeller på finska för att främja, skapa och koordinera tillgängligt språk.

Saavutettavan kielen työkalupakki (Verktygslåda för tillgängligt språk)

Selkokeskus har samlat allmänna anvisningar för att skriva på klarspråk.

Näin kirjoitat selkokieltä (Så här skriver du klarspråk)

Tillgänglighetsmodellens anvisningar för beaktande av användare med språkliga och kognitiva begränsningar.

Språkliga och kognitiva begränsningar

Ett bra och tydligt kanslispråk är en del av tillgängligheten och är till nytta för alla. eOppiva har en kostnadsfri kurs på finska där du kan lära dig hurdan struktur bra kanslitexter har (Hyvä virkakieli).

Läs texten med hjälp av bilder och symboler. Titta på och dra nytta av bildsymbolerna i delen Tillgänglighet som kan användas som stöd för att informera om objektets tillgänglighet på dess webbplats, placeringen av tillgängliga tjänster på objektet eller för att visa användare vägen till en tillgänglig passage.

Helsingfors stads personal kan också använda sig av symboler som finns i materialbanken med sökordet: Symbol. (Endast för anställda vid Helsingfors stad.)