Tillgänglighet i innehållsproduktion

Följande saker är viktiga för innehållets tillgänglighet. Vid innehållsproduktion ska man använda de färdiga modeller som erbjuds och de format som används.

Innehållets logik och begriplighet

 • Presentera innehållet i en begriplig och logisk ordning.
 • Använd ett tydligt språk som är begripligt för läsaren.
 • Sträva efter att undvika fikonspråk och förvaltningens egna termer, om det finns allmänt begripliga alternativ för dem.
 • Uttryck en sak i en mening.
 • Använd exempel och uttryck som förtydligar ämnet.
 • Ge all information om ämnet på ett så omfattande sätt som möjligt på samma sida.
 • Undvik hänvisningar till andra sidor om du kan berätta samma sak i innehållet.
 • Undvik användningen av bilagor i mån av möjlighet.

Text

 • Definiera inte själv textens färg eller andra egenskaper, även om det är möjligt i publiceringssystemet.
 • Utför all utformning med hjälp av färdigdefinierade format (tekniskt genomförd med CSS-format).
 • Använd inte stora bokstäver (versaler) i texten.
 • Undvik att använda fetstil och kursivering i texten.
 • Skapa inte ”rubriker” själv genom att ändra teckenstorlek eller andra stilar. Använd alltid valbara rubrikformat.

Rubriker

 • Använd tillräckligt med mellanrubriker i texten.
 • Välj rubriknivå enligt rubrikhierarkin.
 • Använd endast rubriknivåerna H2–H6, rubriknivå H1 är reserverad för sidans huvudrubrik som borde skapas automatiskt av sidans namn.
 • Hoppa inte över rubriknivåer. Underrubriken för en H2-rubrik ska vara på nivån H3 och så vidare.
 • Säkerställ att rubriktexten motsvarar innehållet och syftet i det stycke som den rubricerar.

Länkar

 • Säkerställ att länktexten tydligt beskriver länkens objekt och syfte.

Bilder

 • Lägg till alternativ text (alt-text) för bilder – alt-texten ska berätta vad bilden innehåller.
 • Använd inte ordet ”bild”, ”bilden föreställer” eller dylikt.
 • Räkna inte bara upp nyckelord.
 • Alt-texten kan vara en cirka 200 tecken lång begriplig mening.
 • Avsluta alt-texten med punkt.
 • Om bilden består av infografik eller dylikt, som innehåller mycket information, ska du beskriva grafens innehåll i sidans övriga textinnehåll och nämna det i alt-texten.
 • Lämna alt-texten tom för ikoner eller dylikt som lagts till i dekorationssyfte.
 • Använd inte inbäddad text i bilder. All text ska finnas som läsbar text i sidans innehåll, inte i bilden.