Osallistuvan Budjetoinnin äänestyksen saavutettavuustestaus

Helsingin Osallistuvan Budjetoinnin äänestyksen uuden sivuston saavutettavuus testattiin erityiskäyttäjillä. Alla on liitteenä testauksen raportti PDF tiedostona:

OSBU-erityiskayttajien-testausraportti (pdf)