Omröstningen för den deltagande budgeteringens tillgänglighetstestning

Tillgängligheten i den nya webbplatsen för Helsingfors deltagande budgeterings omröstning testades av användare med särskilda behov. Nedan bifogas testningsrapporten som PDF-fil (på finska):

OSBU-erityiskayttajien-testausraportti (pdf)