Esimerkki digipalvelun hankinnasta: Palvelukartta

Osa Pääkaupunkiseudun Palvelukartan vähimmäisvaatimuksista

Palvelun toteutuksessa vaatimuksena oli erittäin korkea saavutettavuus. Tarjouspyynnöissä tilaaja asetti muun muassa seuraavia vaatimuksia toimittajille saavutettavuuden käytännön toteutukseen ja sitä tukeviin työtapoihin liittyen. Palvelukartan tarjouspyynnössä olevia määrityksiä voi olla hyödyllistä soveltaa valikoidusti myös muun tyyppisissä hankinnoissa.

 • Sovelluksen automaattinen selaintestaus käyttöliittymälle määritettyjen saavutettavuusvaatimusten regressiotestaamiseen, mikä sisältää geneeristen WCAG-kriteerien testaamisen lisäksi käyttöliittymälle saavutettavuusasiantuntijoiden toimesta laadittujen käyttöliittymää varten räätälöityjen saavutettavuusvaatimusten automaattisen testaamisen.
 • Tiimi tekee jatkuvasti yhdessä töitä ja päättää työn seuraavat vaiheet sekä arvioi välitoteutukset yhdessä. Työ vaatii myös nopeasti pieniä ratkaisuja testiympäristöön, joiden avulla voidaan syventää keskustelua ratkaisuista ja pyytää saavutettavuusarviointia asiantuntijoilta. Jokainen tiimin jäsen tuntee vastuun omista töistään ja peilaa niitä kokonaisratkaisuihin, huomioiden koko ajan palvelun käytettävyys, saavutettavuus sekä saavutettavuusdirektiivin vaatimat määritykset. Työ tulee vaatimaan myös yhteistyötä ja tapaamisia eri sidosryhmien ja työn arvioijien kanssa.
 • Käyttöliittymäohjelmoijilla tulee olla osaamista ja kokemusta lain vaatimien saavutettavuusvaatimusten toteuttamiseksi palvelun muun kuin karttakäyttöliittymän osalta.
 • Usein palvelun saavutettavuuslainmukaisuus todennetaan vasta enne palvelun käyttöönottoa (kts. tämän dokumentin alun vaatimukset). Tässä projektissa auditointeja suoritetaan kuitenkin useammin ja jo palvelun kehitystyön aikana.
 • Palvelukartan palvelulle tilataan työtä tehdessä saavutettavuusselvityksiä. Tällä varmistetaan saavutettavuusdirektiivin vaatimusten täyttyminen ja asiaankuuluvien standardien ja teknologioiden (W3C Web Accessibility Initiative (WAI) WCAG, ATAG, ARIA) käyttäminen. Tämä vaatii koko tiimiltä pitkäjänteistä ja hyvää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa (esim. esteettömyysasiamies, saavutettavuusasiantuntijat, esteettömyystietojen tuottajat).
 • Työ vaatii saavutettavuusdirektiivin tuntemista sekä aikaisempaa tuntemusta palvelukartasta.

Ohjelmistosuunnittelija

 • Vähimmäisvaatimus on, että tarjottavat henkilöt ovat olleet merkittävässä roolissa toteuttamassa sovellusta, joka on ulkopuolisen saavutettavuusauditoijan mukaan saavutettava. Sovelluksella tarkoitetaan tässä digitaalista responsiivista websovellusta, jossa on saavutettavia toiminnallisuuksia. Staattista verkkosivustoa ei katsota sovellukseksi. 
 • Henkilö on todistetusti suunnitellut saavutettavan websovelluksen, ja hän on tehnyt kehittämistä prototyyppien kautta (esim. invision, justinmind). Hän on myös ollut asiakaskontaktissa erilaisten loppukäyttäjien kanssa, joilla on erilaisia saavutettavuustarpeita käyttöliittymälle
 • Kerro työ tai sovellus, jonka suunnittelussa henkilö on ollut mukana. Kerrotun kohteen tulee täyttää vähimmäisvaatimus. Lisäpisteitä ei tule lukumäärästä.  
 • Kerro tehdystä prototyypistä jotka henkilö on suunnitellut tai liitä linkki, mistä prototyyppi tai sen leiskat löytyvät. Kerrotun kohteen tulee täyttää vähimmäisvaatimus. Lisäpisteitä ei tule lukumäärästä.  
 • Kerro, mikä on ollut henkilön rooli edellä mainituissa työssä.
 • Kerro, kuka on tehnyt työstä/sovelluksesta saavutettavuusselvityksen ja mistä se löytyy.
 • Onko henkilöllä aikaisempaa kokemusta Pääkaupunkiseudun palvelukartasta palveluna? Mikä on pääkaupunkiseudun palvelukartan tarkoitus? 

Ohjelmistokehittäjä

Henkilö on ollut merkittävässä roolissa toteuttamassa sovellusta, joka on ulkopuolisen saavutettavuusauditoijan mukaan saavutettava. Sovelluksella tarkoitetaan tässä digitaalista responsiivista websovellusta, jossa on saavutettavia toiminnallisuuksia. Staattista verkkosivustoa ei katsota sovellukseksi.

 • Kerro työ tai sovellus, jonka kehittämisessä henkilö on ollut mukana. Kerrotun kohteen tulee täyttää vähimmäisvaatimus. Lisäpisteitä ei tule lukumäärästä.  
 • Onko henkilö ollut merkittävässä roolissa toteuttamassa työtä tai sovellusta, joka on ulkopuolisen saavutettavuusaditoijan mukaan saavutettava 
 • Kerro, kuka on tehnyt työstä/sovelluksesta saavutettavuusselvityksen ja mistä se löytyy.
 • Henkilö on ollut projektissa react- ja redux -ohjelmoijan roolissa
 • Onko henkilö perehtynyt palvelukartan ratkaisuihin ja toiminnallisuuksiin (https://palvelut.hel.ninja/fi/).

Tekninen projektipäällikö

Toimittajan tarjoaman asiantuntijan tulee olla ollut merkittävässä roolissa kehittämässä palvelua, joka on digitaalisesti saavutettava ja joka käyttää palvelussaan paikkatietoa. Työn on pitänyt sisältää karttakäyttöliittymän suunnittelua ja toteutusta. Henkilöllä tulee myös olla kyseisen palvelun Back-end ja Front-end tuntemus. Saavutettavuusnäkökulmasta referenssipalvelussa tulee olla ajan tasalla oleva saavutettavuusseloste, jonka on tehnyt kolmas osapuoli. Pyydetty näyttö osaamisesta voi olla sama kaikissa kysytyissä osaamisalueissa. Yksittäiset vaatimukset voivat olla myös eri näytöistä.

Back-End ja Front-End -ohjelmistokehityksen asiantuntija, joka on myös tekninen projektipäällikkö.

 1. Onko henkilö ollut tekemässä palvelua, joka on digitaalisesti saavutettava?
 2. Onko henkilö ollut teknisen projektipäällikön roolissa? 
 3. Onko henkilö tehnyt palvelua, jossa hyödynnetään paikkatietoa?
 4. Onko henkilö tehnyt palvelua, jossa karttakäyttöliittymä on osa palvelua?
 5. Back-End työn vähimmäisvaatimuksena on osaaminen kaikista seuraavista alueista. Kyllä/ei
  1. Back-End osaaminen (Python, GeoDjango, HayStack) 
  2. Django REST framework
  3. ElasticSearch 
  4. Kontitustyökalujen hallinta (Docker, Docker Compose) 
  5. Laaja-alainen paikkatieto-osaaminen 
  6. WMS/WFS/TMS –rajapinnat
  7. Geoserver
  8. PostGIS –osaaminen 
  9. Unix hallinnan perusteet ja shellskriptaus
  10. Nginx, uWSGI (webpalvelinteknologiat)
  11. Microsoft Azure –palvelujen hallinta 
 6. Front-end työn vähimmäisvaatimuksena on osaaminen kaikista seuraavista alueista. Kyllä/ei
  1. React/NodeJS/NPM
  2. MaterialUI 
  3.  Paikkatietoteknologiat (Leaflet/OpenLayers) 
  4. TravisCI 
  5. Appdynamics analysointi/ylläpidon seuranta ohjelman tuntemus

Palvelukartan yhteyshenkilö ja lisätietoja: henna.niemi@hel.fi