Koulutus ja saavutettavuusosaamisen jakaminen

Moduli 8

  • Saavutettavuusmalli tarjoaa valmiita koulutussisältöjä, jotka on suunnattu sekä koko kehitysorganisaatiolle että tietyille ammattiryhmille.
  • Saavutettavuusosaamista ei voi nykymuotoisessa palvelukehityksessä jättää pelkästään koulutuksen varaan. Saavutettavuutta opitaan parhaiten itse tekemällä.
  • Tässä tärkeänä apuna on koko organisaation laajuinen oppiminen, jossa hyvät käytännöt ja ongelmanratkaisutavat tuodaan johdonmukaisesti kaikkien kehitystiimien käyttöön.

Koulutusmateriaali

  • Johdanto
  • Visuaalinen suunnittelu ja palvelukehitys: Osa 1 ja Osa 2
  • Kehitys ja testaus: Osat 1 ja 2 (in English)
  • Lyhyesti: PDF-asiakirjat ja Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG)

Alkuperäinen versio: Tero Pesonen / Siteimprove
Luotu: 4.3.2021