Utbildning och spridning av tillgänglighetskunskap

Modul 8

  • Tillgänglighetsmodellen erbjuder många färdiga utbildningsmaterial som är riktade både till utvecklingsorganisationen och till vissa yrkesgrupper.
  • I den nuvarande formen av serviceutvecklingen kan man inte basera tillgänglighetskompetensen enbart på utbildning. Det bästa sättet att lära sig tillgänglighet är göra det själv.
  • En viktig hjälp här är lärande inom hela organisationen, där man konsekvent för in bra praxis och problemlösningsmetoder i alla utvecklingsteam.

Kursmaterial

  • Inledning
  • Visuell planering och serviceutveckling: Del 1 och Del 2 (på finska)
  • Utveckling och testning: Del 1 och 2 (på engelska)
  • I korthet: PDF-dokument och Tillgänglighetsanvisningar för webbinnehåll (WCAG) (på finska)

Ursprunglig version: Tero Pesonen/Siteimprove
Skapad: 4.3.2021