Länkar

Pelikirja – Guider och anvisningar för kundinriktad utveckling av digitala tjänster (på finska)

Helsinki Design System – Ett planeringssystem för öppen källkod avsett för planerare och utvecklare

Tillgänglighetskrav – Regionförvaltningsverket

Video om den tillgängliga Servicekartan (på finska)

Papunet WCAG 2.1 tillgänglighetsanvisninga – Vad innebär WCAG-kriterierna i praktiken och hur tolkas nivåerna A, AA och AAA? Papunet har skapat komprimerade och tydliga anvisningar om kriterierna och nivåerna.

Skärmläsaren NVDA – Ladda ner det avgiftsfria skärmläsarprogrammet baserat på öppen källkod som är planerat för operativsystemet Microsoft Windows.